What's new

Thành tựu trong chọn giống cây trồng thông qua thể đơn bội???

thaonu

Member
Mn tìm giúp mình những thành tựu đạt được trong chọn giống cây trồng thông qua thể đơn bội với ạ. Cảm ơn mọi người trước hichic:cry::cry::cry:
 

Facebook

Top