What's new

Cho em xin cuốn "Cơ sở sinh học vi sinh vật tập 1" của Nguyễn Thành Đạt ạ

oogy_bil

Member
Dạ chuyện là em muốn tìm đọc cuốn "Cơ sở sinh học vi sinh vật tập 1" mà cứ như mò kim đáy bể vậy ạ, nên cho em hỏi có anh chị nào có thì xin hãy liên hệ với em qua SĐT: 0889669326 hay email: bliteiscool@gmail.com. Bản PDF hay còn nguyên sách cũng được ạ
 

Facebook

Top