What's new

Vẽ biểu đồ

Cho mình hỏi bạn nào biết tên của cái dạng biểu đồ mà số liệu mỗi nhóm được trình bày theo các điểm cùng với giá trị trung bình và độ lệch chuẩn không nhỉ? Ví dụ mình có 3 nhóm chuột, mỗi con chuột sẽ là 1 số liệu. Mình muốn vẽ đồ thị hiển thị số liệu của mỗi con chuột ở mỗi nhóm, giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của mỗi nhóm giống như biểu đồ C ở hình dưới đây:
1-s2.0-S0091674911003630-gr6.jpgMình nên dùng phần mềm nào để vẽ được biểu đồ này.
Cám ơn trước.
 

Facebook

Top