What's new

Công nghệ chuyển đổi glucose trong mật bắp thành fructose.

Mọi người ơi cho em hỏi là làm sao có thể chuyển đổi glucose trong mật bắp thành fructose được?Và nếu không dùng cây bắp thì có thể dùng cây khác thay thế được không? Em xin cảm ơn mọi người trước.:)
 

Facebook

Top