Tiểu luận [Tiểu luận] Công nghệ sản xuất cà chua chín chậm bằng phương pháp chuyển gen

Status
Not open for further replies.
MỤC LỤC
MỤC LỤC 2
I. Tổng quan tài liệu 4
1. Thực vật chuyển gen 4
2. Lịch sử hình thành và phát triển 5
3. Các hướng nghiên cứu . 6
a. Cây trồng chuyển gen kháng các nấm gây bệnh 6
b. Cây trồng chuyển gen kháng các vi khuẩn gây bệnh . 6
c. Cây trồng chuyển gen kháng virut gây bệnh 7
d. Cây trồng chuyển gen kháng côn trùng phá hoại 7
e. Cây trồng chuyển gen cải tiến các protein hạt . 7
f. Cây trồng chuyển gen tạo nhưng loại protein mới 7
g. Cây trồng chuyển gen mang tính bất dục đực 8
h. Thực vật biến đổi gen để sản xuất các acid béo thiết yếu 8
i. Phát hiện hệ thống marker chọn lọc 8
j. Làm sạch đất ô nhiễm . 9
k. Làm thức ăn chăn nuôi . 9
4. Thành tựu đạt được 10
a. Các cây trồng đã được phát triển 10
b. Các cây trồng đang được phát triển 12
II. Một số nguyên tắc của phương pháp chuyển gen 13
1. Một số nguyên tắc sinh học 13
2. Phản ứng của tế bào với quá trình chuyển gen . 14
3. Các bước cơ bản của chuyển gen 15
III. Phương pháp chuyển gen tạo cà chua chín chậm . 16
1. Cơ sở của việc chuyển gen tạo cà chua chín chậm 16
a. Trái cà chua . 16
b. Quá trình chín của trái cà chua . 18
c. Công nghệ đối bản để hạn chế PQ enzyme 19
2. Cơ chế chuyển gen nhờ vi khuẩn Agrobacterium Tumefaciens . 20
a. Hoạt động của A. Tumefaciens 21
b. Đặc điểm cấu trúc của A. Tumefaciens Ti-plasmid . 21
c. Đặc điểm cấu trúc của Ti-plasmid cải tiến 24
d. Kỹ thuật đĩa lá (Leaf disk technique) . 24
3. Chuyển gen điều khiển sự tổng hợp ethylene . 25
a. Quá trình tổng hợp ethylene trong thực vật . 26
b. Điều khiển sự chín chậm thông qua ức chế sự tổng hợp ethylene qua chuyển gen . 26
4. Chọn lọc cây chuyển gen nhờ NPT II gene 27
IV. Kết quả thu được 27
1. So sánh lợi ích mang lại . 27
2. An toàn của cà chua chuyển gen 28
3. An toàn của cà chua biến đổi gen 28
TÀI LIỆU THAM KHẢO 29

Download
 
Status
Not open for further replies.

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,849
Messages
71,754
Members
56,344
Latest member
sodo66ch
Back
Top