What's new

Sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của ARN

dinhhai1308

Member
Trình bày sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của ARN
Bạn hiểu thế này ARN có 3 loại chính: mARN ( ARN thông tin). tARN( ARN vận chuyển), và rARN.Mỗi cái này có mỗi chức năng riêng do vậy có cấu tạo khác nhau.Cụ thể mARN có cấu tạo mạch đơn thẳng vai trò để làm khuôn cho qt tổng hợp Pr ( chuỗi p.p) .Còn về tARN có cách bộ ba đối mã ( anti codon) có vai trò gắn kết các a.a nội bào vào mARN ( hay còn gọi là sắp xếp chúng) .rARN có vai trò tạo ra riboxom .Mà riboxom tồn tại dạng 2 tiểu phần biệt lập chỉ khi tổng hợp pr chúng mới đc gắn với nhau
Thân
 

Facebook

Top