What's new

Thư viện ảnh đẹp

pdn

Pham Duy Nghia
Website này chứa rất nhiều các ảnh chụp sinh vật hoang dã:
http://www.projectnoah.org/#

EN3lmCw3v2Zd0_DKElObzUfzrvX0ZZxzzBQUKPKkyj-Td2sUsD1HptBijSydd3GNkgJa3Ykj3ywOdOTg6ICt=s1200
 
Ảnh đẹp quá, cảm ơn mod nhiều nha :D Chắc em cũng đi học một khóa nhiếp ảnh để đi chụp ảnh động-thưc vật quá. Nhìn mấy hình này mê luôn.
 

Facebook

Top