What's new

Cần một số bài tập về tính số nu, số vòng xoắn,...nói chung là về ADN

? cái này bạn lên search google là ra nhiều lắm, chứ ở đây sợ không nhiều người có thời gian rảnh để post lên đâu, các bài khó cần thảo luận thì có thể
 

Facebook

Top