What's new

Cần tìm tài liệu về một số vấn đề trong sinh học phân tử

Xin chào anh/chị và cácbạn.
Cho mình hỏi ai có tài liệu liên quan tới các vấn đề này thì cho mình xin nha: apoptosis, necrosis, autophagy, ER, ROS, gen liên quan tới miễn dịch và các hợp chất tự nhiên. Cảm ơn!!!!!
 

Facebook

Top