What's new

động vật

động vật học

bạn học động vật học có xương or không xương or cả 2?
để tự luận thì học đặc điểm chung của các ngành động vật và nắm chắc một số điểm nổi bật của các đại diện (về cấu tạo, chức năng từng bộ phận, hoạt động sinh lý, sinh sản,..). Còn đề trắc nghiệm thì bạn nên học hết thì tốt nhất, chú ý những điểm nổi bật. nếu bạn là người ra đề thì bạn sẽ đặt câu hỏi như thế nàp nhỉ?? hãy trả lời câu hỏi đó khi đọc tất cả các bài trong giáo trình bạn sẽ thi tốt!
g. luck! :mrgreen::hoanho:
mà bạn học trường nào nhỉ?
 

Facebook

Top