một số câu hỏi DT còn thắc mắc

viet nam xanh

Senior Member
1) Quy luật phân li đọc lập của Menden thực chất là Ns về:
A: Sự phân li độc lập của các alen trong GP
B: Sự tổ hợp tự do của các alen trong thụ tinh
C: Sự phân li độc lập của các tính trạng
D: Sự phân li KH theo biểu thức (3+1)^n
2) Ở một loài: cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm, còn cơ thể được Gp bình thường.Qua thụ tinh tạo ra 512 Kiểu tổ hợp. Biết loài có bộ NST gồm các NST có cấu trúc khác nhau. Bộ NST của loài là ?
 
câu 1:
cho cây vàng, trơn x xanh, nhăn
F1: 100% VT
F1 tự thụ
F2: 9 VT: 3VN: 3XT : 1 XN
Xét riêng từng tính trạng
màu sắc hạt: (3V:1X)
hình dạng hạt: (3T:1N)
(3V:1X)(3T:1N) -> TL KH F2 như thí nghiệm
=> thực chất quy luật PLDL menden nói về sự phân li KH theo biểu thức (3+1)^n
=> D
 
câu 1:
cho cây vàng, trơn x xanh, nhăn
F1: 100% VT
F1 tự thụ
F2: 9 VT: 3VN: 3XT : 1 XN
Xét riêng từng tính trạng
màu sắc hạt: (3V:1X)
hình dạng hạt: (3T:1N)
(3V:1X)(3T:1N) -> TL KH F2 như thí nghiệm
=> thực chất quy luật PLDL menden nói về sự phân li KH theo biểu thức (3+1)^n
=> D

sách nó chọn là A mới đau chớ
 
Câu 2 là ruồi. Giấm với 2n=8
Cụ thể là 2^(n+1).2^n=2^9
Câu 1 mình nghĩ là đáp án khác
 
sách nó chọn là A mới đau chớ
cái này mà bạn còn chọn sai thì thi đại học mất điểm chết, nội dung quy luật phân li độc lập rõ như vậy rồi, 9 :3 :3 : 1 chỉ là 1 trường hợp cụ thể thôi.bản chất phải khác chứ
 
cái này mà bạn còn chọn sai thì thi đại học mất điểm chết, nội dung quy luật phân li độc lập rõ như vậy rồi, 9 :3 :3 : 1 chỉ là 1 trường hợp cụ thể thôi.bản chất phải khác chứ
vậy theo bạn thì bản chất của QL phải là:..
 
Thực chất của quy luật phân ly là cơ sở tế bào học của nó.
Cái này SGK rõ như ban ngày.
 
mình cũng làm rồi, nếu bạn vẫn không tin hỏi ý kiến người khác đi, hỏi luôn dân chuyên ấy! đâu phải lúc nào cũng là (3*1)^n.có thể là (1*1)^n chả ảnh hưởng, vẫn đúng bản chất.
mình nhìn thì thấy bạn củng là dân chuyên rồi hỏi chi cho xa
Vậy ý bạn là cây A à?
làm gì có chuyện câu A đúng dc..
bạn xem: Họ ns là sự phân li của các alen
vô lý.. cái này nếu ns là sự phân li độc lập của các Gen thì ms đúng dc chớ
Còn các alen thì lúc nào mà chả phân li độc lập..vì alen là đề cập tới một gen mà
 
Bạn có chắc là các Alen luôn phân ly độc lập ko?( 2alen của 2 gen Liên kết thì sao?)
Thực chất của quy luật phân ly là : các gen trong từng cặp phân ly độc lập trong phân bào giảm nhiễm với các thành viên của những cặp gen khác và chúng tập hợp lại ngẫu nhiên trong các giao tử
 
mình nhìn thì thấy bạn củng là dân chuyên rồi hỏi chi cho xa
Vậy ý bạn là cây A à?
làm gì có chuyện câu A đúng dc..
bạn xem: Họ ns là sự phân li của các alen
vô lý.. cái này nếu ns là sự phân li độc lập của các Gen thì ms đúng dc chớ
Còn các alen thì lúc nào mà chả phân li độc lập..vì alen là đề cập tới một gen mà

Theo mình thì alen là một trạng thái của gen.

Cơ sở tế bào học của QLPL.
Mỗi NST mang một alen của gen và khi giảm phân, NST phân li thì các alen cũng phân li theo, và được phân chia đồng đều về các giao tử.

Nếu mình nhớ không nhầm.

Còn việc alen luôn phân li độc lập mình thấy hoàn toàn phù hợp với quy luật mà. Mình không thấy vấn đề gif cả.

.
 
Bạn có chắc là các Alen luôn phân ly độc lập ko?( 2alen của 2 gen Liên kết thì sao?)
Thực chất của quy luật phân ly là : các gen trong từng cặp phân ly độc lập trong phân bào giảm nhiễm với các thành viên của những cặp gen khác và chúng tập hợp lại ngẫu nhiên trong các giao tử
Ai lại bảo 2 alen của 2 ghen LK bạn
ns tới alen hay cặp alen thì chỉ đề cập tới các gen khác nhau cùng locut và cùng QD 1TT thôi
VD Gen X có 3 alen X1,X2,X3
còn ns tới sự LK thì đó là đề cập tới các gen khác nhau ở những locut khác nhau roài
 
Ai lại bảo 2 alen của 2 ghen LK bạn
ns tới alen hay cặp alen thì chỉ đề cập tới các gen khác nhau cùng locut và cùng QD 1TT thôi
VD Gen X có 3 alen X1,X2,X3
còn ns tới sự LK thì đó là đề cập tới các gen khác nhau ở những locut khác nhau roài

Nếu bạn hỏi quy luật phân ly độc lập thì phải xét từ hai gen trở lên chứ. Xét một gen thì chỉ là quy luật phân ly thôi.:rose:
 
Nếu bạn hỏi quy luật phân ly độc lập thì phải xét từ hai gen trở lên chứ. Xét một gen thì chỉ là quy luật phân ly thôi.:rose:
thì đấy chính ví phải đề cập tới hai hay nhiều gen thì ms gọi là QLPLDL còn một gen thì làm gì có chuyện đó
==> sự phân li độc lập của các alen không phải là bản chất của QLPLDL
 
thì đấy chính ví phải đề cập tới hai hay nhiều gen thì ms gọi là QLPLDL còn một gen thì làm gì có chuyện đó
==> sự phân li độc lập của các alen không phải là bản chất của QLPLDL
liệu có phải nhầm đáp án không, theo mình nếu đổi thành sự phân li độc lập của các cặp alen là tốt nhất.
Đi thi mà gặp câu y hệt thế này thà mình chọn C còn hơn.
 
liệu có phải nhầm đáp án không, theo mình nếu đổi thành sự phân li độc lập của các cặp alen là tốt nhất.
Đi thi mà gặp câu y hệt thế này thà mình chọn C còn hơn.
không nó ns là của các alen..
chứ ns là của các cặp thì mình chon rồi
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top