What's new

Telomerase

phongvu

Member
telomerase

enzyme chịu trách nhiệm bảo toàn tính nguyên vẹn cho NST đó à,chịu khó search đi em, nếu không lấy được thì gửi link lên sẽ có người hỗ trợ!
 

Similar threads

Facebook

Top