What's new

telomerase

Telomeric DNA usually consist of simple repetitive sequences that are GT- rich in the strand that points 5'-3' towards the chromosome end.
Giúp em dịch câu này với!!!!(y)(y)(y)
 

Ho Huu Tho

Member
Theo mình thì bạn nên cố gắng diễn đạt phần nào ý hiểu của bạn, nếu có vấn đề thì mọi người sẽ góp ý thêm.
 

orion8x

Member
Telomeric DNA usually consist of simple repetitive sequences that are GT- rich in the strand that points 5'-3' towards the chromosome end.
Giúp em dịch câu này với!!!!(y)(y)(y)

Đoạn Telomere DNA thường có kết cấu bằng các đoạn giàu GT lặp đi lặp lại hướng ve đầu 5'-3'...

Câu này có gì khó hiểu!????
 
Starter Similar threads Forum Replies Date
M Thùng rác 1
T Làm thí nghiệm với protein 0

Similar threads

Facebook

Top