Hai câu hỏi về tiến hóa.

Danbo

Senior Member
1) Tại sao những thể đa bội cùng nguồn có độ hữu thụ kém ? CM điều đó khi xét dạng tứ bội AAaa
2) So sánh tác động của CLTN và biến động di truyền tới vốn gen của quần thể
:) giúp mình nha
 
2,* Giống: đều làm thay đổi thành phần kiểu gen và thành phần alen trong quần thể.
* Khác :
- CLTN: luôn làm tăng alen có lợi , giảm alen có hại: tác động có hướng.
_- Biến động di truyền : có thể làm tăng alen có hại : tác động ngẫu nhiên.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,658
Messages
71,552
Members
55,872
Latest member
linku888ink
Back
Top