What's new

nhờ giúp đỡ bài tập

một mẩu acid h2so4 đậm đặc hút nước trong không khí, người ta lấy 0,7g acid này hòa tan vào nước cho đến khi thể tích 1ooml, tính khối lượng nước có trong 0,7g acid ngậm nước.
Mình tính sao mà khác đáp án, đáp án là 0,0875g h20, sách này chỉ có mỗi đáp án chứ không giải, các bạn giải giúp mình nha:please:
 

Facebook

Top