Nhận biết nhóm máu đời con từ đời bố mẹ !

mayma112

Junior Member
Mình không biết câu hỏi này có khó đối với các bạn ở đây không,chứ ở lớp mình,cô giáo cho đây là bài: ''Khó đấy'' =))

Đề là: Đến ngày sinh nở,có hai cặp vợ chồng nọ đến bệnh việc phụ sản.Sau vài giờ vật vã,bơ phờ,đau đớn,hết hồn,hốt hoảng,mỗi bà mẹ hạ sinh một em bé.Nhưng bà đỡ ''có duyên'' quá,để hai đứa bé nằm cùng một vị trí,đến khi sực nhớ ra thì...Ôi thôi,đừng đánh bà,bà không biết gì đâu,hai đứa nó kết bạn đấy chứ ~,~.Thế là 2 đứa nhỏ đã bị ''lạc'' cha mẹ.Không biết đứa nào là con của cặp nào.

Để xác định được,cho biết một đứa có nhóm máu: A (Tạm gọi là thằng cu A)
Đứa còn lại có nhóm máu: O (Tạm gọi là con bé O)
Hai cặp vợ chồng khốn khổ kia,cặp 1 bao gồm: A;O (A;0 tùy bố mẹ)
Cặp 2 bao gồm: A;AB (A;AB tùy bố mẹ)

Để làm được,phải lập bảng cơ chế di truyền nhóm máu từ đó phân tích đời sau.

Các bạn giải nhé,nếu thành công,sau này 2 đứa nhỏ lớn lên,nó kết hôn với nhau,nó mời 1 cái thiệp đi đám cưới :hihi:
 
Mình không biết câu hỏi này có khó đối với các bạn ở đây không,chứ ở lớp mình,cô giáo cho đây là bài: ''Khó đấy'' =))

Đề là: Đến ngày sinh nở,có hai cặp vợ chồng nọ đến bệnh việc phụ sản.Sau vài giờ vật vã,bơ phờ,đau đớn,hết hồn,hốt hoảng,mỗi bà mẹ hạ sinh một em bé.Nhưng bà đỡ ''có duyên'' quá,để hai đứa bé nằm cùng một vị trí,đến khi sực nhớ ra thì...Ôi thôi,đừng đánh bà,bà không biết gì đâu,hai đứa nó kết bạn đấy chứ ~,~.Thế là 2 đứa nhỏ đã bị ''lạc'' cha mẹ.Không biết đứa nào là con của cặp nào.

Để xác định được,cho biết một đứa có nhóm máu: A (Tạm gọi là thằng cu A)
Đứa còn lại có nhóm máu: O (Tạm gọi là con bé O)
Hai cặp vợ chồng khốn khổ kia,cặp 1 bao gồm: A;O (A;0 tùy bố mẹ)
Cặp 2 bao gồm: A;AB (A;AB tùy bố mẹ)

Để làm được,phải lập bảng cơ chế di truyền nhóm máu từ đó phân tích đời sau.

Các bạn giải nhé,nếu thành công,sau này 2 đứa nhỏ lớn lên,nó kết hôn với nhau,nó mời 1 cái thiệp đi đám cưới :hihi:

Ở cặp 2 có một người nhóm máu AB nên không thể sinh con có nhóm máu O. Vậy bé gái nhóm máu O là con của cặp 1 còn bé trai nhóm máu A là con của cặp 2.
 
Bạn có thể nói rõ hơn không.Mình cần cái ý phân tích vì sao nó vậy.Chứ tự nhiên lên cô hỏi,trả lời: ''bé này con cặp này,bé kia con cặp kia'',cô hỏi tiếp: why ? - :eek:

Mình thì k rõ lắm về cái nhóm máu này,mà cái cặp A;AB,có nhóm A có thể mang O trong đó chứ nhỉ :thom:
 
Bạn có thể nói rõ hơn không.Mình cần cái ý phân tích vì sao nó vậy.Chứ tự nhiên lên cô hỏi,trả lời: ''bé này con cặp này,bé kia con cặp kia'',cô hỏi tiếp: why ? - :eek:

Mình thì k rõ lắm về cái nhóm máu này,mà cái cặp A;AB,có nhóm A có thể mang O trong đó chứ nhỉ :thom:

Vui lòng đọc lại SGK, bài này không cao siêu gì đâu :ah:
 
Bạn có thể nói rõ hơn không.Mình cần cái ý phân tích vì sao nó vậy.Chứ tự nhiên lên cô hỏi,trả lời: ''bé này con cặp này,bé kia con cặp kia'',cô hỏi tiếp: why ? - :eek:

Mình thì k rõ lắm về cái nhóm máu này,mà cái cặp A;AB,có nhóm A có thể mang O trong đó chứ nhỉ :thom:
Ở người, kiểu gen II quy định nhóm máu O; kiểu gen I^A I^B quy định nhóm máu AB; kiểu gen I^A I^A hoặc I^A I quy định nhóm máu A; kiểu gen I^B I^B hoặc I^B I quy định nhóm máu B.
Ở cặp 2, người nhóm máu AB có một alen I^A và một alen I^B nên con sinh ra sẽ nhận alen I^A hoặc I^B. Do đó con của cặp 2 không thể có nhóm máu O. Như vậy bé gái nhóm máu O là con của cặp 1 còn bé trai nhóm máu A là con của cặp 2.
 
Đặt kiểu gen cho các nhóm máu:
- Máu A: II, IO
- Máu O: OO
- Máu AB: II' (đơn giản cho dễ hiểu)

Bố mẹ: 1) máu A (II,IO)
máu O (OO)
2) máu A (II,IO)
máu AB (II')
Con: 1) máu A (II,IO)
2) máu O (OO)

Con máu O phải nhận được cả 2 giao tử mang alen O từ bố và mẹ, cặp bố mẹ có máu AB (II') không phát sinh giao tử mang alen O nên không thể sinh con máu O.

Vậy: - cặp bố mẹ máu A,O sinh con máu O
- cặp bố mẹ máu A,AB sinh con máu A :)
 
Mình không biết câu hỏi này có khó đối với các bạn ở đây không,chứ ở lớp mình,cô giáo cho đây là bài: ''Khó đấy'' =))

Đề là: Đến ngày sinh nở,có hai cặp vợ chồng nọ đến bệnh việc phụ sản.Sau vài giờ vật vã,bơ phờ,đau đớn,hết hồn,hốt hoảng,mỗi bà mẹ hạ sinh một em bé.Nhưng bà đỡ ''có duyên'' quá,để hai đứa bé nằm cùng một vị trí,đến khi sực nhớ ra thì...Ôi thôi,đừng đánh bà,bà không biết gì đâu,hai đứa nó kết bạn đấy chứ ~,~.Thế là 2 đứa nhỏ đã bị ''lạc'' cha mẹ.Không biết đứa nào là con của cặp nào.

Để xác định được,cho biết một đứa có nhóm máu: A (Tạm gọi là thằng cu A)
Đứa còn lại có nhóm máu: O (Tạm gọi là con bé O)
Hai cặp vợ chồng khốn khổ kia,cặp 1 bao gồm: A;O (A;0 tùy bố mẹ)
Cặp 2 bao gồm: A;AB (A;AB tùy bố mẹ)

Để làm được,phải lập bảng cơ chế di truyền nhóm máu từ đó phân tích đời sau.

Các bạn giải nhé,nếu thành công,sau này 2 đứa nhỏ lớn lên,nó kết hôn với nhau,nó mời 1 cái thiệp đi đám cưới :hihi:

đứa máu O là của cập vợ chồng A;O
còn đứa máu A là của cặp vợ chồng A;AB vì cặp này không thể sinh ra con máu O cho dù một bên có là AO thì sinh ra alen Io lặn sẽ ko biểu hiện ra được :mrgreen:
 
Mình không biết câu hỏi này có khó đối với các bạn ở đây không,chứ ở lớp mình,cô giáo cho đây là bài: ''Khó đấy'' =))

Đề là: Đến ngày sinh nở,có hai cặp vợ chồng nọ đến bệnh việc phụ sản.Sau vài giờ vật vã,bơ phờ,đau đớn,hết hồn,hốt hoảng,mỗi bà mẹ hạ sinh một em bé.Nhưng bà đỡ ''có duyên'' quá,để hai đứa bé nằm cùng một vị trí,đến khi sực nhớ ra thì...Ôi thôi,đừng đánh bà,bà không biết gì đâu,hai đứa nó kết bạn đấy chứ ~,~.Thế là 2 đứa nhỏ đã bị ''lạc'' cha mẹ.Không biết đứa nào là con của cặp nào.

Để xác định được,cho biết một đứa có nhóm máu: A (Tạm gọi là thằng cu A)
Đứa còn lại có nhóm máu: O (Tạm gọi là con bé O)
Hai cặp vợ chồng khốn khổ kia,cặp 1 bao gồm: A;O (A;0 tùy bố mẹ)
Cặp 2 bao gồm: A;AB (A;AB tùy bố mẹ)

Để làm được,phải lập bảng cơ chế di truyền nhóm máu từ đó phân tích đời sau.

Các bạn giải nhé,nếu thành công,sau này 2 đứa nhỏ lớn lên,nó kết hôn với nhau,nó mời 1 cái thiệp đi đám cưới :hihi:
Thế này nhé bạn:
gen quy định nhóm máu gồm A, B, O ( bỏ chữ I đi vì bạn là người mới nên viết vào còn loạn hơn )
Nhóm máu A gồm AA hoặc AO
Nhóm máu B gồm BB hoặc BO
Nhóm máu AB gồm AB
Nhóm máu O gồm OO
=> 1 cặp gồm A và AB => A có thể là 1 trong 2 => con có thể là AA, AO, AB, B => có con có thể có 1 trong 3 loại nhóm máu A, B và AB
=> 1 cặp A và O có thể sinh con AO, hoặc OO thôi
=> đứa con nhóm máu O con chắc chắn là của cặp A và O :mrgreen:
 
Thế này nhé bạn:
gen quy định nhóm máu gồm A, B, O ( bỏ chữ I đi vì bạn là người mới nên viết vào còn loạn hơn )
Nhóm máu A gồm AA hoặc AO
Nhóm máu B gồm BB hoặc BO
Nhóm máu AB gồm AB
Nhóm máu O gồm OO
=> 1 cặp gồm A và AB => A có thể là 1 trong 2 => con có thể là AA, AO, AB, B => có con có thể có 1 trong 3 loại nhóm máu A, B và AB
=> 1 cặp A và O có thể sinh con AO, hoặc OO thôi
=> đứa con nhóm máu O con chắc chắn là của cặp A và O :mrgreen:

Hệ nhóm máu A,B,O ở người được quy định bởi ba alen (I^A, I^B và I^O) chứ không phải được quy định bởi ba gen A, B và O đâu bạn.
 
:mrgreen: sorry em dùng từ sai, phải là 3 alen. Nhưng em chỉ viết thế cho bạn hỏi dễ hiểu hơn thui :mrgreen:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,656
Messages
71,561
Members
56,293
Latest member
fox789nl
Back
Top