What's new

Đông trùng hạ thảo ...

Lâu lâu rồi mới trở lại, chia sẻ cùng anh chị em vài pic về đông trùng hạ thảo của mình ...
 

Attachments

 • 2011-11-27 13.18.29.jpg
  2011-11-27 13.18.29.jpg
  732.1 KB · Views: 21
 • 2011-11-27 13.46.50.jpg
  2011-11-27 13.46.50.jpg
  674.4 KB · Views: 5
 • 2011-11-27 13.20.15.jpg
  2011-11-27 13.20.15.jpg
  1.1 MB · Views: 5
 • 2011-11-11 19.10.33.jpg
  2011-11-11 19.10.33.jpg
  781 KB · Views: 3

Facebook

Top