What's new

Hoàn nguyên chủng vi sinh vật đông khô

Các anh chị cho em hỏi từ 1 viên đông khô chủng vi khuẩn và chủng nấm mốc thì hoàn nguyên như thế nào để có thể sử dụng ạ.
Em xin cảm ơn ạ!
 
Các anh chị cho em hỏi từ 1 viên đông khô chủng vi khuẩn và chủng nấm mốc thì hoàn nguyên như thế nào để có thể sử dụng ạ.
Em xin cảm ơn ạ!

Nếu bạn mua theo kit của hãng thì bao giờ cũng sẽ có thành phần môi trường hoạt hóa dùng để hoạt hóa chủng từ dạng đông khô.

Còn lại, thông thường, môi trường hoạt hóa phổ biến nhất có thể tự chuẩn bị bao gồm các thành phần sau:

Peptone 5 g
Yeast extract 3 g
MgSO4·7H2O 1 g
Distilled water 1 L
pH 7.0
 
Nếu bạn mua theo kit của hãng thì bao giờ cũng sẽ có thành phần môi trường hoạt hóa dùng để hoạt hóa chủng từ dạng đông khô.

Còn lại, thông thường, môi trường hoạt hóa phổ biến nhất có thể tự chuẩn bị bao gồm các thành phần sau:

Peptone 5 g
Yeast extract 3 g
MgSO4·7H2O 1 g
Distilled water 1 L
pH 7.0

bạn có thể cho mình nguồn tài liệu về môi trường hoatj hóa này không
 

Facebook

Top