What's new

Chỉ mình vấn đề về quá trình sinh sản hữu tính

dinhhai1308

Member
Các bạn có thể cho mình biết về các diễn biến cơ bản trong:
a. Quá trình sinh sản hữư tính ở ngưởi
b. Quá trình sinh sản hữư tính ở ĐV
c. Quá trình sinh sản hữư tính ở thực vật
Cảm ơn nhé:botay:
 

polompop

New member
sinh sản hữu tính là có sự kết hợp giữa 2 giao tử đực và cái, theo mình nhớ là diễn biến cơ bản thì bao gồm: hình thành phát sinh giao tử, sự thụ tinh, sự phát triển của phôi..., cụ thể hơn thì bạn thử tìm sách có liên quan về tìm hiểu xem sao
 

Facebook

Top