What's new

Dị ứng thực phẩm (Food Allergy)

Em rất muốn tìm hiểu sâu về bệnh dị ứng. rất hy vọng mọi người có thể chia sẻ, giới thiệu giúp em các sách, tài liệu, thông tin và các cơ quan ở Việt Nam có nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này.:please:
Xin chân thành cảm ơn!(y)
 

kienchua

New member
Ở đây có chuyên đề đầy đủ về dị ứng thực phẩm bạn nè kenhsuckhoe.vn/chuyen-de/di-ung-thuc-pham/
 

Facebook

Top