What's new

Phương pháp xác định hoạt tính của enzyme?

honhutkha

New member
hi! bây giờ mình mới tham gia nên trả lời 1 câu thử.
để xác định hoạt tính enzyme thì mình cần xác định đó là loại enzyme gì để tìm phương pháp cho phù hợp.
ví dụ như mình xác định hoạt tính alpha amylase bằng phương pháp bernfeld:
pt: tih bột ---(alpha amylase)-->dextrin + maltose + glucose
maltose và gluco là đường khử. gốc C=O có thể phản ứng oxi hóa khử với 3,5 dinitrosalicylic (DNS) tạo ra sản phẩm 3-amino-5 dinitrosalicylic.
quy trình:
-cho tinh bột và dịch chiết enzyme ủ 20 độ C trong 3p.
- cho thuốc thử DNS và đung sôi trong 15p, làm lạnh đến nhiệt độ phòng.
-sau đó mình đi đo OD(540nm) xác định nồng độ maltose (micromol).
rồi tính đơn vị hoạt tính = micromol maltol x độ pha loãng/(thời gian ủ)
 

Facebook

Top