What's new

Về hô hấp tế bào

annghien

Member
Em là người mới, em muốn hỏi: Trong chuỗi vận chuyển e, electron từ NADH và FADH2 chuyển cho các chuỗi vận chuyển (phức hệ 1 đến 4) có thế khử âm hơn. Do đó sẽ giải phóng năng lượng nhưng ATP chỉ được tổng hợp ở ATP syntaza (phức hệ thứ 5). Vậy năng lượng giải phóng trong chuỗi 1 đến 4 có phải là để đẩy H+ ra khoang giữa tạo ra gradient proton không??? Nếu không thì ở đâu:please:
Nếu em post sai bõ mong mod move dùm, em là người mói, mong được giúp đỡ
 

Facebook

Top