What's new

Programmed Cell Death

Đây là bài em dịch được Xin các anh chị chỉ thêm
Xin anh Hoàng và anh Linh cho em mượn 2 quyển sách Plant Programmed Cell Death và Higher Plant Programmed Cell Death do kiến thức của em về lĩnh vực này còn quá ít Em đang muốn nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.
Xin cám ơn các anh chị
 

Similar threads

Facebook

Top