What's new

Cơ chế ngăn cản sự đa tinh ở động vật

Em có vấn đề này nhờ các anh/ chị chỉ giúp:
1, động vật có cơ chế ngăn cản sự đa tinh như thế nào?
2, Mô tả thí nghiệm chẩn đoán có thai sớm ở phụ nữ?
3, Giải thích hiện tượng các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp của động vật có vú có thể thay đổi.
4, Chứng minh tính không đặc hiệu của hoocmon thông qua thí nghiệm chẩn đoán có thai ở phụ nữ.
 

Facebook

Top