What's new

Cho em hỏi về phân bào

orion8x

Member
Mọi DNA trong tất cả các tế bảo trong 1 cơ thể chắc chắn như nhau (tất nhiên, trừ mutant, tế bào sinh dục, ung thư..). Điều làm cho các tế bào khác nhau là những đoạn DNA đc kich hoạt. Gene tạo insulin 100% kg đc kích hoạt (activated) ở tế bào tim mà chỉ đc kick hoạt ở tế bào tụy. Nếu kg chúng ta sẽ đc thấy những quả tim có khả năng tiết insulin :divien:.
Ở những tế bao khác nhau, có những đoạn gene khác nhau đc kich hoạt để tao ra những protein đặc trưng, những đoạn DNA này kg bi xoắn, va trông sáng hơn dưới kính hiển vi. Gọi là Euchromatin. Phần còn lại (dài hơn, và kg hoạt động) là Heterochromatin. :cuchuoi:
 

Facebook

Top