Đ

Profile posts Latest activity Postings About

  • Tôi là tiến sỹ Lê Trọng Sơn, hiện đang là trưởng bộ môn động vật - sinh thái thuộc khoa Sinh Học, trường đại học khoa học Huế, tôi muốn liên hệ với anh Đỗ Mạnh Cương để học hỏi 1 số kinh nghiệm thì phải làm như thế nào mới liên hệ được?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top