What's new

Tìm tài liệu về phyto-hormones được tổng hợp bởi vi sinh vật

ttpminh

New member
#1
Em đang làm bài báo cáo với chủ đề là "Phytohormones synthesized by microorganisms", ai có tài liệu về phần này cho em xin để tham khảo với. Em tìm trên mạng thì đều bắt phải trả tiền mới xem được.
Xin cảm ơn trước.
 

Facebook

Top