What's new

Tìm tài liệu liên quan đến tế bào gốc

yuitakitori

New member
cũng ko biết thầy chỉ nói làm tiểu luận về tế bào gốc xong chẳng nói j nữa. làm em cũng biết thế nào. mới năm nhất chẳng co kinh nghiệm j cả
 

khoihuynhi8

Member
Ờ thế thì đơn giản, đầu tiên nói tế bào gốc là gì, sự phát triển - phát sinh từ phôi bào, rồi đến phân loại (2 loại trong cơ thể và 1 loại iPS cell thì do biệt hóa trong phòng thí nghiệm). Sau đấy nói về triển vọng, ứng dụng cùng các tranh cãi về đạo đức trong việc sử dụng tế bào gốc. Rồi chém thêm về tầm quan trọng của iPSC, giúp các nghiên cứu tránh được vấn đề pháp lý thế nào, nhấn mạnh thêm vì kĩ thuật này mở ra quá nhiều triển vọng nên dù mới ra đời có 7 năm mà đã ăn giải Nobel.

Còn về tài liệu, nếu lười biếng và cam chịu thì cứ wiki mà gõ từ khóa, đảm bảo paste ra không dưới 15 - 20 trang. Còn nếu chăm chỉ và có hứng thú về đề tài này thì cũng tìm thêm các thông tin trong wiki (nhất là wiki tiếng Anh) để có các nhìn tổng quan. Rồi đọc thêm các sách chuyên đề của Việt Nam hay vào trang http://stemcells.nih.gov/info/media/Pages/Default.aspx down sách viết tổng quan về Tế bào gốc và cả triển vọng ứng dụng của viện sức khỏe Mỹ về đọc và tổng hợp thành bài viết của mình.
 

Facebook

Top