What's new

tế bào

SNOW

Member
còn nữa, vì sao khi ta nấu canh cua, lại có hiện tượng gạch nổi lên(y)
hiện tượng gạch nổi lên,hay nói cách khác là tào màng..bạn phải hỉu bản chất của màng sinh chất,Phình phường,các phần kị nuớc dấu mình ko lòi ra.khi nấu,tức là có tác động nhiệt,các phần tử chuyển động hỗn loạn,"kim trong bọc cúi cùng cũng lòi ra""các phần tử kị nc ấy liên kết với nhâutọ thành từng mảng nổi lên ấy,hì:mrgreen:
 

SNOW

Member
Ai cho mình biết có bao nhiêu kiểu ghép nối các tế bào trong cùng 1 mô không?:mrgreen:
bạn ơi mình nhớ lớp 10 gặp câu này rui,nó như thế này:
có 3 loai thể dây chằng(1),cầu nối gian bào(2),và cầu nối sinh chất(3)
1:bạn tưởng tượng các dây đan vào nhau thật chắc rùi nối 2 cái vs nhau,tất nhiên ở đây chỉ có nối chư ko có trao đoi chât
2:các tbào sát sàn sạt nhau,nối vs nahu nhờ pr conecxin,có sự trao đổi chất trực tiếp
3:2 tb có màng biến đổi để hình thành cầu nối,ở đây cụng cho phép traođổi chất trực tiếp
I MISS SO
 

Similar threads

Facebook

Top