What's new

Tại sao sử dụng cônsixin vào pha G2 lại gây hiệu quả cao?

vitcon

Member
#1
Trong chu kì phân bào, tại sao sử dụng cônsixin để gây đột biến đa bội thì cần tác dụng vào pha G2 để có hiệu quả cao nhất?
Em cám ơn.

Ps: sao diễn đàn mình ít người lên thế? Chán quá.
 
Trong chu kì phân bào, tại sao sử dụng cônsixin để gây đột biến đa bội thì cần tác dụng vào pha G2 để có hiệu quả cao nhất?
Em cám ơn.

Ps: sao diễn đàn mình ít người lên thế? Chán quá.
Theo mình nghĩ hiình như pha G2 mới bắt đầu hình thành thoi vô sắc thì phải :mrgreen:
 
Để gây đột biến hiệu quả cần xử lý con si xin vào cuối pha G2 của chu kỳ tế bào.
- Bởi vì, ở G2, nhiễm sắc thể của tế bào đã nhân đôi. Cơ chế tác động của con si xin là ức chế sự hình thành các vi ống, từ đó ngăn cản hình thành nên thoi phân bào (thoi vô sắc). Sự tổng hợp các vi ống hình thành thoi vô sắc bắt đầu từ pha G2 (trước pha phân bào). Do vậy, xử lý con si xin lúc này sẽ có tác dụng ức chế hình thành thoi phân bào mạnh → Hiệu quả tạo đột biến đa bội thể sẽ cao.
 

Facebook

Top