What's new

sinh học phân tử~~ huhu giúp em với

Bao Thị Công

New member
#1
1. làm thế nào để biết 1 gen được in vết từ bố hay từ mẹ?
2. protein điều hòa cần có cấu trúc như thế nào để đóng mở được gen cấu trúc đúng lúc?
3. ở sinh vật nhân thực, khi 2 gen nào đó ở trạng thái sẵn sàng phiên mã nhưng 1 gen tạo rất nhiều ARN nhưng 1 gen tạo rất ít mARN?
4. làm thế nào để xác định được chức năng của 1 gen khi biết chính xac trình tự nu của gen đó?
5. làm thế nào để biết được 1 gen được hình thành bằng cơ chế xáo trộn exon?
6. 1 đột biến gen làm mất chức năng của 4 loại exon khác nhau trong lizoxom. cho biết hệ gen bị đột biến có protein quy định chức năng gì?:hoanho:
 
1, Bản chất in vết hệ gene là sự methyl hoá DNA
Nếu cá thể là đơn giản , bậc thấp vd như ruồi thì lấy lai trực tiếp
Nếu cá thể là phức tạp thì tiến hành RT-PCR và microarray
2, Gên có khả năng đóng mở => operon
gồm 2 loại protein điều hoà :
Protein điều hoà của operon cảm ứng : Có cấu trúc vùng ko gian hoạt động bình thường có thể gắn với Operator , có vùng liên kết với chất điều hoà để biến đổi cấu trúc ko gian vùng hoạt động , khi chất điều hoà gắn và protein điều hoà thì cấu trúc ban đầu bị biến đổi và ko gắn dc với operator
Ở điều hoà dương tính thì CAP gắn vào CAP site => cấu trúc ko gian phù hợp để gắn với CAP site
Protein điều hoà ức chế : Có cấu trúc vùng ko gian hoạt động bình thường ko thể gắn với operator , chất đồng ức chế gắn vào vùng điều hoà biến đổi cấu trúc -> gắn dc vào operator
3, Ở Operon thì có cơ chế điều hoà dương tính giúp tăng cường phiên mã
Ở gene sinh vật nhân thực có Enhancer
4, Thực hiện bất hoạt gene invitro : Gây đột biến hoặc sử dụng RNAi
5,Giải trình tự gene rồi so sánh với mRNA trưởng thành
Lấy mRNA trưởng thành lai với lại DNA , nếu hình thành nhiều vòng thì tức là ko có sự xáo trộn exon và các intron đóng vòng , nếu ko hình thành nhiều vòng mà chỉ bổ sung ở hai đầu( 2 đầu exon là cố định ) và vòng lớn hơn
6, Ko hiểu cho lắm , lysosome có hệ gene sao ?
 
thanks bae. tớ đọc câu 6 cũng ko hiểu gì hết ấy
Mình nghĩ câu 6 không phải là exon đâu mà phải là 4 loại protein trong lysosome mới đúng.
6. Đột biến làm hỏng 4 protein trong lysosome có thể là đột biến làm hỏng bơm ion trên màng. Bơm không hoạt động nên không tạo ra môi trường acid trong lysosome → protein bất hoạt.
Ngoài ra đó có thể là đột biến gen đa hiệu. Gen bị đột biến cùng quy định 4 loại protein trong lysosome → gen hỏng làm 4 loại protein cũng hỏng.
 

Facebook

Top