What's new

Một câu hỏi về tổng hợp protein

#1
hi alls

I can not use vietnamese typing program so please let me use english.

I have a question for you.

do you know what is different bettween protein synthesis of all mostl proteins and some special proteins like actin?

I hope you enjoy my question,


biochemhn
 
cái khác biệt cơ bản giữa hailọai này là:

-một thằng được tổng hợp theo đơn đặt hàng của môi trường ngòai; sau đó nó đượcđưa vô khu chế xuất Golgi hay mạng nội chất RE,trước khi qua cửa hải quan nó còn phải được kiểm định chất lượng đàng hòang. Khigả nó đi rồi, nó là con người ta. Tb kô chịu trách nhiệm.Những enzmye ngọai bào, là ví dụ điển hình

- còn những anh còn lại được tổng hợp theo nhu cầu của chính tb,nó cũng được kiểm tra chất lượng ngon lành, nhưng chỉ ở quanh quẩn trong nhà và lo phụng dưỡng TB mà thôi. Thằng acin,histone là một ví dụ.
 

Cao Xuân Hiếu

Administrator
Re: hi alls

biochemhn1999 said:
do you know what is different bettween protein synthesis of all mostl proteins and some special proteins like actin?
Bạn xếp actin vào nhóm special dựa tiêu chí nào vậy :D, để mình còn tìm hiểu tiếp câu hỏi?

Có lẽ lonxon nhiệt tình nhưng chưa hiểu câu của bạn.

@lonxon: nhóm protein được tổng hợp trên mạng lưới nội chất hạt (rough Endoplasmic Reticulum - ER chứ ko fải RE) gồm cả protein tiết lẫn các protein hoạt động trên màng tế bào, trong ty thể và các bào quan khác.
 
Re: hi alls

biochemhn1999 said:
I can not use vietnamese typing program so please let me use english.

I have a question for you.

do you know what is different bettween protein synthesis of all mostl proteins and some special proteins like actin?

I hope you enjoy my question,


biochemhn
Hi,

You are asking as if you were a professor asking his/her students after taking a protein biosynthesis class. Well, in this case, pliz deliver your lecture first, and then we will see if we fully understand your lecture by answering your question.

By the way, your question is interesting!
 
uh...actin are used mainly in intracellular environment, right? So it is highly likely that they are synthesized in cytoplasm instead of RER. Proteins synthesized in the RER are destined to be secretory (hormone or extracellular enzyme in nature) or materials for constructing new organelles and membrane.
Except in muscle cells where actin are so abundant, actin mainly take part in stabilizing cell membrane and form the cytoplamic skeletal meshwork together with other micro filaments.
If my memmory doesn't betray me the centriole is where globular units of actin are polymerized into actin filament (correct me here if i am wrong)

To summarize about protein systhesis we can safely say that proteins are either synthesized in the RER or at the free ribosome in the cytoplasm. Proteins synthesized in the cytoplasm will be used mainly intracellularly (correct me here if there are exceptions)
After being synthesized in the lumen of RER, secretory proteins will enter SER, they will be transported to Golgi apparatus by transporting vescicles which bud off from SER membrane. Golgi apparatus is where proteins are sorted and seggregated. They will then be transported to plasma membrane via secretory vescicles.
The mechanism involving protein synthesis at the RER concerns several components such as leader sequence, recognition particle, ribophorin I & II and glycosidation of protein...all can be found in Molecular Cell Biology by B Albert
 

Facebook

Top