What's new

Màng tế bào Eukaryota

nht543

Member
vì các phân tử chất béo không no không liên kết đủ chặt với nhau để kết đặc vì có những chỗ cong ở một số chuối hidrocacbon của acid béo từ đó làm phân tử phospholipit không no linh động hơn.
về chứ năng, chất béo no dự trữ nhiều năng lượng hơn chất béo không no và bảo vệ các cư quan trong cơ thể tốt hơn cũng như cách nhiệt tốt hơn chất béo không no
 

Facebook

Top