What's new

Màng tế bào

ntquynh2001

New member
Đây là câu hỏi số 9, sách Sinh học Campell trang 141
Việc tưới tiêu diện rộng ở những vùng khô cằn làm cho muối tích tụ lại trong đất (Khi nước bốc hơi, muối còn tích tụ lại trong đất). Dựa trên những gì bạn biết về sự cân bằng nước trong các tế bào thực vật, hãy cho biết, độ muối tăng (hoặc giảm) trong đất có thể có hại thế nào với cây trồng ? Đề xuất cách giảm thiểu tổn thất. Giải pháp của bạn tiêu tốn bao nhiêu ?
 
Độ muối tăng làm cho tế bào rễ khó hút nước cho cây , quá trình thoát hơi nước vẫn liên tục diễn ra => cây dễ bị héo
Độ muối giảm làm cho việc hút khoáng của cây giảm , cây không tạo được áp suất thẩm thấu lớn ở không bào tế bào rễ nên không hút nước được , các chất khoáng cũng cần cho sự sinh trưởng và phát triển của cây => cây dễ chết .
Độ mặn tăng hay giảm cũng ức chế hệ vi sinh trong đất => làm cây thiếu hụt dinh dưỡng .
Cách làm giảm thiểu tổn thất đó chính là(Phần này có trong Công nghệ lớp 10) :
Đối với đất mặn thì nên rửa mặn , biện pháp thủy lợi , bón vôi thạch cao , bón phân hữu cơ
Đối với đất thiếu khoáng , muối : Bón phân đầy đủ hợp lí các loại phân hữu cơ , vô cơ
Biện pháp này tốn bao nhiêu thì không rành giá cả thị trường.
 

Facebook

Top