What's new

H2so4 – Sulphuric Acid 98

heokhai

Member
#1
Giọt axit sulfuric đậm đặc (sulfuric acid) bị mất nước một mảnh khăn bông nhanh chóng.
Các phản ứng hydrat hóa của axít sulfuric là tỏa nhiệt cao . Một trong những nên luôn luôn thêm các axit vào nước chứ không phải là nước acid. Bởi vì phản ứng trong một trạng thái cân bằng với thiên hướng của proton nhanh chóng của nước, thêm axit vào nước đảm bảo rằng các acid là thuốc thử hạn chế. Phản ứng này được tốt nhất là sự hình thành của các ion hydronium :

H 2 SO 4 + H 2 O → H 3 O + + HSO 4 - K 1 = 2,4 × 10 6 (mạnh axit)
HSO 4 - + H 2 O → H 3 O + + SO 4 2 - K 2 = 1,0 × 10 -2 [ 9 ]
HSO 4 - là bisulfate anion và SO 4 2 - là sulfate anion. K 1 và K 2 là các hằng số phân ly axit .

Bởi vì hydrat hóa của axít sulfuric là nhiệt động thuận lợi và mối quan hệ của nó đối với nước là đủ mạnh, axít sulfuric là một đại lý xuất sắc khử nước.Axít sulfuric đậm đặc có mất nước sở hữu rất mạnh mẽ , loại bỏ nước ( H 2 O ) từ các hợp chất khác bao gồm đường và carbohydrate khác và sản xuất carbon , nhiệt, hơi nước, và một axit loãng có chứa một lượng gia tăng của hydronium và bisulfate ion.

Trong phòng thí nghiệm , điều này thường được chứng minh bằng bảng trộn đường (sucrose) thành acid sulfuric. Đường thay đổi từ màu trắng sang màu nâu sẫm và sau đó màu đen như carbon được hình thành. Một cột cứng nhắc của carbon xốp, màu đen sẽ nổi lên như là tốt. [ 10 ]
 

Facebook

Top