What's new

Đề ktra

okokokok4

New member
#1
1 lí do khiến giới khởi sinh đa dạng?
2 trg tb nhân nhực có 1 màng là? ko màng là? 2 màng là? nêu vai trò của màng bọc?
3 tb chủ yếu sd dụng năng lượng nào, nó đc sinh ra ở đâu trong tb?
4 tế bào sẽ ntn khi cho vào mt nhược-ưu-đẳg trương vẽ hình mịnh họa?
 
Last edited by a moderator:

duythanh7321

New member
1 lí do khiến giới khởi sinh đa dạng?
2 trg tb nhân nhực có 1 màng là? ko màng là? 2 màng là? nêu vai trò của màng bọc?
3 tb chủ yếu sd dụng năng lượng nào, nó đc sinh ra ở đâu trong tb?
4 tế bào sẽ ntn khi cho vào mt nhược-ưu-đẳg trương vẽ hình mịnh họa?
1. Vì trong giới khởi sinh, vi khuẩn có kích thước bé, môi trường sống đa dạng, có nhiều phương thức sống, một số loại có khả năng tự tổng hợp năng lượng nhờ ánh sáng mặt trời hoặc từ quá trình phân giải các chất hữu cơ và một số sống kí sinh => chúng có đầy đủ điều kiện để sinh trưởng, phát triển, nhân giống loài đa dạng
2. Không bào, lizoxom có một màng bao bọc; nhân tế bào, ti thể, lục lạp có hai lớp màng.
Màng bọc có vai trò: trao đổi chất với mt một cách chọn lọc, thu nhận thông tin cho tb, phân biệt các tế bào với nhau nhờ glicoprotein đặc trưng.
3. Tế bào chủ yếu sử dụng hóa năng, nó sinh ra trực tiếp từ ATP (ađênôzin triphôtphat)
4. Trong mt ưu trương, tế bào co nguyên sinh; nhược trương thì tế bào phản co nguyên sinh
 

Facebook

Top