What's new

Cho mình hỏi về cơ chế tác động của kháng thể đơn dòng!

#1
Hiện tại mình có đồ án nghiên cứu về kháng thể đơn dòng! phần nhấn mạnh nhất là " cơ chế ". Vậy thầy cô và các bạn có nghiên cứu hoặc tài liệu ( tiếng việt hoặc tiếng anh cũng được ạ! ) về vấn đề này xin chỉ cho mình tên sách hoặc link tham khảo với ạ! mình xin cảm ơn!
 

Facebook

Top