What's new

Cấu trúc màng sinh học

huyen9669

New member
#1
Mọi người cho mình hỏi cấu trúc màng sinh học và các hợp chất hóa học trên màng có giống nhau khong, nếu không cho thi vai trò cảu các hợp chất hóa học trên mang là gì? Vì mình đang học sinh hóa mà có bài thuyết trình về vấn đề này nhưng sau khi tìm hiều mình thấy có chút phân vân nên muốn hỏi thêm
xin cảm ơn
 

Facebook

Top