Nghiên cứu sự ứu chế biểu hiên gene ở ruồi giấm

Đào Anh Phúc

Senior Member
Nghiên cứu sự ứu chế biểu hiên gene ở ruồi g

Khoa học đã hiểu về quá trình biệt hóa diễn ra như thế nào, nhưng còn có một số vấn đề còn chưa sáng tỏ

Việc nghiên cứu sự biểu hiện gene ở ruòi dấm liên quan đến việc điều trị ung thư :

The study explains how proteins known as epigenetic activators bind to their
target DNA and activate genes that determine what function a cell will have in
the body.
Dr Sauer’s work has revealed that noncoding RNAs have a broader range of
functions than was previously known, and suggests a model for how they can help
activate, rather than silence, a key regulator of animal development

http://www.scenta.co.uk/scenta/news.cfm?cit_id=608791&FAArea1=customWidgets.content_view_1
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top