What's new

Định hướng phát triển box Sinh Học phổ thông

votuvinh

New member
đề nghị nhá! nên có những cuộc thi đấu trong đây! để có thể tăng cường giao lưu! và kiến thức tăng theo! các anh đồng ý không! còn nữa nên mang thêm một người chủ đạo để quản lí ổn định! lập ra ban trả lời các câu hỏi đề ra! để tất cả nếu khó quá còn có chô hỏi:welcome:
 
đề nghị nhá! nên có những cuộc thi đấu trong đây! để có thể tăng cường giao lưu! và kiến thức tăng theo! các anh đồng ý không! còn nữa nên mang thêm một người chủ đạo để quản lí ổn định! lập ra ban trả lời các câu hỏi đề ra! để tất cả nếu khó quá còn có chô hỏi:welcome:
có cái biết, có cái không biết... con người chứ có phải gì đâu mà biết tuốt.
ai biết thì trả lời, nếu lập ban biên tập lo trả lời sẽ rất vất vả, và những người khác cũng không có hứng thú khi đọc những bài trả lời đó... vì có thể họ biết rồi... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
hơn nữa, nhỡ đâu ban biên tập không biết thì người ngoài ban biên tập cũng e ngại trả lời:)
 

pdn

Pham Duy Nghia
Đọc lại các bài đăng, em thấy diễn đàn mình giờ không còn nhiều thành viên tâm huyết và tích cực như ngày trước. Đứng trước sự phát triển mạnh của MXH và nhiều forum khác, thiết nghĩ chúng ta cần thảo luận lại về định hướng và cách thức phát triển Box SHPT nói riêng và cả diễn đàn nói chung.
 

Facebook

Top