What's new

Phần mềm trắc nghiệm vật lí

Book

Member
Phần mềm trắc nghiệm vật lí
Các bạn có thể tải Phần mềm trắc nghiệm vật lí lớp 12, định dạng flash .exe
Các bạn cũng có thể ôn tập và làm bài tập theo từng chương.
có cả những mô phỏng các hiện tượng vật lí.
Chúc thành công
 

Facebook

Top