gjaj gjum mjnh baj lj nha

1/ mot vat 2kg treo len 1 lo xo lam lo so dan 5cm lay g=10
tjnh do cug cua lo xo
2/ 1 vạt rọj tu do co khọj luong 200g cao 10m
a/tjh dong nang the nang co nang tạ vj tri cao 20 m
b/tjnh van toc cham dat
c/xac djnh vj trj dong nang = the nang
3/ 1 con lac lo xo co do cug lam 100n/m
va vạ co khọ luong 100g do dog dien va bjen do 10m
a/tinh dong nang the nang co nang taj x=0
b/xac djnh dong nang = nua the nag
c/ cong gôc thọ gjan vạ o vạ trj chjeu duog (x=+10cm) viet phuong trinh dao dong
aj bjt thj chj gjum mjnh nha cam on nhju(y)
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,653
Messages
71,558
Members
56,298
Latest member
elainewynn
Back
Top