What's new

Quá trinh sản xuất phomat

Anh( chị) cho em hỏi vấn đề:
1. Trong quá trinh sản xuất phomat cho muối nitrate lại là giảm khả năng chiụ nhiệt của vi khuẩn.
2. Độ acid ( ví dụ độ acid tăng từ 16-18 độ T -->32- 35 độ T, Công nghệ chế biến sữa, Ts Lâm Xuân Thanh) em không hiếu về độ acid này mong mọi người giúp đỡ.
3. Sự hoạt động của vsv trong những giai đoạn cụ thể.
Mong được mọi người giúp đỡ :)
 

Facebook

Top