Bảo quản dịch nước cam

Behavior of Lactobacillus plantarum and Saccharomyces cerevisiae in Fresh and Thermally Processed Orange Juice
Cách hoạt động của Lactobacillus plantarum và Saccharomyces cerevisiae trong quá trình làm tươi và giữ nhiệt cho dịch nước cam

Abstract:(Tóm tắt)


Lactobacillus plantarum and Saccharomyces cerevisiae are acid-tolerant microorganisms that are able to spoil citrus juices before and after pasteurization. The growth of these microorganisms in orange juice with and without pasteurization was investigated. Two samples of orange juice were inoculated with ca. 105 CFU/ml of each microorganism. Others were inoculated with ca. 107 CFU/ml of each microorganism and then thermally treated. L. plantarum populations were reduced by 2.5 and <1 log10 CFU/ml at 60°C for 40 s and at 55°C for 40 s, respectively. For the same treatments, S. cerevisiae populations were reduced by >6 and 2 log10 CFU/ml, respectively.

Lactobacillus plantarum và Saccharomyces cerevisiae là axit có trong những vi sinh vật có khả năng làm thối hỏng dịch của những giống cam quýt  trước và sau quá trình thanh trùng pasteur.Người ta đã kiểm tra sự phát triển của những vi sinh vật này trong hai điều kiện: thanh trùng và không thanh trùng.Thử nghiệm tiêm hai loại vi sinh vật vào dịch nước cam với tỉ lệ 107CFU/ml, sau đó nghiên cứu tính nhiệt.Quần thể L.plantarum giảm lần lượt 2.5 lần và nhỏ hơn log10 CFU/ml ở 600C trong 40s và 550C trong 40s. Ví dụ về sự nghiên cứu lần lượt , quần thể S.cerevisiae giảm >6 và 2 log10 CFU/ml.


Samples of heated and nonheated juice were incubated at 15°C for 20 days. Injured populations of L. plantarum decreased by ca. 2 log10 CFU/ml during the first 70 h of storage, but those of S. cerevisiae did not decrease. The length of the lag phase after pasteurization increased 6.2-fold for L. plantarum and 1.9-fold for S. cerevisiae, and generation times increased by 41 and 86%, respectively. The results of this study demonstrate the differences in the capabilities of intact and injured cells of spoilage microorganisms to spoil citrus juice and the different thermal resistance levels of cells. While L. plantarum was more resistant to heat treatment than S. cerevisiae was, growth recovery after pasteurization was faster for the latter microorganism.

Thử nghiệm dịch gia nhiệt hoặc không gia nhiệt được tiêm ở 150C trong 20 ngày.Quần thể L.plantarum bị tổn thương giảm 2log10 CFU/ml trong 70 h đầu tích trữ, nhưng chủng S.cerevisiae không giảm.Sự kéo dài pha lag sau thanh trùng giảm lần lượt 6.2 đối với L.plantarum v à 1.9  đối vớiS.cerevisiae, sự phát sinh  thời gian giảm41 và 86%.Kết quả của nhiện cứu này chứng minh sự khác nhau về khả năng không ảnh hưởng và ảnh hưởng của tế bào những vi sinh vật gây thối hỏng làm thối hỏng dịch nước cam và sức bền nhiệt của các cấp độ  tế bào.Trong khi  L.plantarum bền với nhiệt hơn S.cerevisiae,S.cerevisiae phát triển trở lại sau quá trình thanh trùng pasteur  nhanh hơn.Đây là lần đầu tiên em gửi bài, có gì sai sót mọi người thông cảm và góp ý hộ em. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người chữa hộ em nhé.
 
Lactobacillus plantarum và Saccharomyces cerevisiae ?là những vi sinh vật có khả năng chịu dựng được acid và có thể thối hỏng ?nước ép hoa quảtrước và sau quá trình thanh trùng. Người ta đã kiểm tra sự phát triển của những vi sinh vật này trong hai điều kiện: thanh trùng và không thanh trùng. Hai mẫu nước ép trái cây được ủ với từng chủng vi sinh vật có mật độ là 10 mũ 5 CFU/ml. ?Các mẫu khác được tiến hành trong đó ?nước ép trái cây được ủ ở mật độ 10 mũ 7 CFU/ml từng loại vi sinh vật và sau đó xử lý bằng nhiệt độ. Kết quả cho thấy quần thề quần thể L.plantarum giảm ?xuống 2,5 và nếu xử lý trong 40 s ở nhiệt độ 60 độ C và dưới ?1 log10 CFU/ml ?nếu xử lý cũng trong 40s ở nhiệt độ 55oC. Cũng xử lý tương tự, nhưng mật độ quần thể S. cerevisiae ?giảm xuống tương ứng là >6 và 2 log10 CFU/ml. Sau đó các mẫu có ?và không có xử lý nhiệt được ủ trong 20 ngày ở 15oC. Quần thể L.plantarum bị tổn thương giảm 2log10 CFU/ml trong 70 h đầu tích trữ, nhưng chủng S.cerevisiae không giảm. Sự kéo dài pha lag sau thanh trùng giảm lần lượt 6.2 đối với L.plantarum và 1.9 ?đối với ?S.cerevisiae, thời gian thế hệ tăng 41 và 86%. Kết quả của nhiện cứu này chứng minh sự khác nhau ?về khả năng của vi sinh vật gây hư hỏng nước ép trái cây ở hia trạng thái nguyên vẹn và bị thương tổn lên khả năng gây hại nước ép; kết quả còn cho thấy các mức độ bền nhiệt khác nhau của các dòng tế bào khác nhau. Cụ thể là ? L.plantarum bền với nhiệt hơn S.cerevisia thì lại S.cerevisiae phát triển trở lại sau quá trình thanh trùng pasteur ?nhanh hơn.


J Food Prot. 2002 Oct;65(10):1586-9.

Behavior of Lactobacillus plantarum and Saccharomyces cerevisiae in fresh and thermally processed orange juice.

Alwazeer D, Cachon R, Divies C.


Well done.


====

se sua chi tiet hon vao chieu toi nay.
 
Anh ơi ,hình như anh sửa ko đúng ý lắm.Em vẫn cảm thấy nó thế nào ấy. Em cám ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ em.Rất mong anh sẽ giúp đỡ em nhiều hơn.
 
Lactobacillus plantarum and Saccharomyces cerevisiae are acid-tolerant microorganisms* that are able to spoil citrus juices before and after pasteurization. The growth of these microorganisms in orange juice with and without pasteurization was investigated. Two samples of orange juice were inoculated with ca. 105 CFU/ml of each microorganism. Others were inoculated with ca. 107 CFU/ml of each microorganism and then thermally treated**. L. plantarum populations were reduced by 2.5 and <1 log10 CFU/ml at 60°C for 40 s and at 55°C for 40 s, respectively. For the same treatments***, S. cerevisiae populations were reduced by >6 and 2 log10 CFU/ml, respectively***.

Lactobacillus plantarum và Saccharomyces cerevisiae là axit có trong những vi sinh vật* có khả năng làm thối hỏng dịch của những giống cam quýt ?trước và sau quá trình thanh trùng pasteur.Người ta đã kiểm tra sự phát triển của những vi sinh vật này trong hai điều kiện: thanh trùng và không thanh trùng.Thử nghiệm tiêm hai loại vi sinh vật vào dịch nước cam với tỉ lệ 107CFU/ml, sau đó nghiên cứu tính nhiệt**.Quần thể L.plantarum giảm lần lượt 2.5 lần và nhỏ hơn log10 CFU/ml ở 600C trong 40s và 550C trong 40s. Ví dụ về sự nghiên cứu lần lượt*** , quần thể S.cerevisiae giảm >6 và 2 log10 CFU/ml

Mới chỉ đọc lướt qua phần 1, vài lời góp ý chân thành:

Những kiến thức dịch tiếng Anh cơ bản chưa chắc chắn em ạ. Những lỗi này tuy là cơ bản nhưng phá hỏng hoàn toàn bài viết. Em nên tham khảo bài sửa của THD, lưu ý các từ như respectively không nên dịch biến báo nghĩa của nó, từ này rất thường được sử dụng với hai nghĩa là "lần lượt" hoặc "tương ứng". Cụm từ "ví dụ về sự nghiên cứu lần lượt" của em dùng rất tối nghĩa và có thể dẫn đến hiểu sai hoặc không hiểu nghĩa của câu.

Chúc em sớm có những bài dịch tốt
 
Bài này kô dài, em tách từng câu anh văn, rồi câu ?của em, câu dịch của tôi rồi

1-câu anh văn
câu ?của em
câu của tô

2-câu anh văn
câu ?của em
câu của tô

...


CHỈ RA LÀ KHÔNG PHÙ HỢP Ý EM THẾ NÀO, sau đó ta tính tiép6
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,276
Messages
72,178
Members
56,120
Latest member
mdsudaipurr
Back
Top