What's new

Xin trả lời giúp

Cun beo

New member
e đang học lại sinh. Có một câu hỏi về phần tế bào, mong mọi người giúp e với.
Một TB sinh dưỡng của một loài nguyên phân 3 đợt liên tiếp đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp tương đương 56 NST đơn. Loài đó là loài gì?
Mong nhận câu trả lời sớm nhất ạ!
 

Ho Huu Tho

Member
e đang học lại sinh. Có một câu hỏi về phần tế bào, mong mọi người giúp e với.
Một TB sinh dưỡng của một loài nguyên phân 3 đợt liên tiếp đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp tương đương 56 NST đơn. Loài đó là loài gì?
Mong nhận câu trả lời sớm nhất ạ!
Gọi bộ NST lưỡng bội là 2n.
Một tế bào sinh dưỡng ban đầu có 2n nhiễm sắc thể đơn.
Sau 3 lần nguyên phân liên tiếp, số tế bào được tạo ra là: 2^3 = 8.
Số nhiễm sắc thể đơn có trong tất cả 8 tế bào là: 8x2n = 16n.
Số nhiễm sắc thể đơn mới được tạo thành là: 16n - 2n = 14n. Cái này thì chắc chắn là do môi trường nội bào cung cấp theo ý người ra đề rồi!
Nên theo bài ra, ta có: 14n = 56. Suy ra: n=4.
Vậy loài này có 4 cặp NST, hình như là ruồi giấm. Nhưng mà cài này thì tui không chắc nên đừng có tin.
 

Facebook

Top