Xin trả lời giúp

e đang học lại sinh. Có một câu hỏi về phần tế bào, mong mọi người giúp e với.
Một TB sinh dưỡng của một loài nguyên phân 3 đợt liên tiếp đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp tương đương 56 NST đơn. Loài đó là loài gì?
Mong nhận câu trả lời sớm nhất ạ!
 
e đang học lại sinh. Có một câu hỏi về phần tế bào, mong mọi người giúp e với.
Một TB sinh dưỡng của một loài nguyên phân 3 đợt liên tiếp đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp tương đương 56 NST đơn. Loài đó là loài gì?
Mong nhận câu trả lời sớm nhất ạ!
Gọi bộ NST lưỡng bội là 2n.
Một tế bào sinh dưỡng ban đầu có 2n nhiễm sắc thể đơn.
Sau 3 lần nguyên phân liên tiếp, số tế bào được tạo ra là: 2^3 = 8.
Số nhiễm sắc thể đơn có trong tất cả 8 tế bào là: 8x2n = 16n.
Số nhiễm sắc thể đơn mới được tạo thành là: 16n - 2n = 14n. Cái này thì chắc chắn là do môi trường nội bào cung cấp theo ý người ra đề rồi!
Nên theo bài ra, ta có: 14n = 56. Suy ra: n=4.
Vậy loài này có 4 cặp NST, hình như là ruồi giấm. Nhưng mà cài này thì tui không chắc nên đừng có tin.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,368
Messages
72,272
Members
56,168
Latest member
5jilicomph
Back
Top