Tuyển sinh Cao học và NCS chương trình Công nghệ Sinh học Liên kết với Đức

BioVN

Senior Member
Khoa Cong nghe Nano Truong Dai hoc Cong nghe-DHQGHN hien dang thuc hien chuong trinh dao tao MSc va PhD nganh CNSH lien ket voi cac truong dai hoc cua Duc. Du kien 1/2 thoi gian hoc tai VN va 1/2 tai Duc. Thi tuyen dau vao va hoc phi hoan toan giong cac mon thi tuyen Cao hoc cua DHQGHN. Sau 1/2 thoi gian hoc tap tai VN se to chuc thi tuyen tieng Anh, hoc vien du yeu cau se duoc chon sang Duc hoc co hoc bong 100% trong vong 1/2 thoi gian con lai.
Doi tuong tuyen sinh bao gom sinh vien tot nghiep bang kha tro len cac nganh CNSH, Sinh hoc, Y hoc, Nong Nghiep-Lam SInh, Thuy San. Doi voi cac nganh Hoa hoc, Vat ly va cac nganh khoa hoc lien quan thi co the yeu cau thi sinh bo sung tin chi can thiet truoc khi thi tuyen. Voi moi thi sinh, se co buoi phogn van bang tieng Anh truoc khi duoc nhan ho so du tuyen.
Moi chi tiet xin lien lac 01279681668.

Sorry, I could not type Vietnamese today.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,556
Members
56,284
Latest member
12betvnsg
Back
Top