What's new

Innate Immune Responses against "H5N1" virus infection by IFN-g

Innate Immune Responses against "H5N1" virus infec

Innate Immune Responses against the infection of H5N1 virus infection(only IFN-g)

? Bảo đang cần tài liệu để làm report! Ai có xin cho giúp
(Sau khi làm xong sẽ chuyển sang tiếng Việt)
 

Cao Xuân Hiếu

Administrator
Nếu anh mà lấy được của bọn Ingenta thì đã attach lên mà ko cần phải gửi links làm gì. Hi hì, ko biết cái cô bé hay giúp mọi ng vào kho này đâu rồi? từ ngay dùng tên thật thì ko dám online. Chắc là có "??" với anh nào trên SHVN rồi. ?:D
 
Starter Similar threads Forum Replies Date
Trần Hoàng Dũng Ngoại ngữ chuyên ngành 0

Similar threads

Facebook

Top