What's new

Xin tài liệu Tiêu chuẩn Việt Nam về hàm lượng kim loại nặng

singaling

New member
Hiện mình đang làm khoá luận liên quan đến hàm lượng kim loại nặng trong các mẫu cá, mẫu nước v.v... Xác định được hàm lượng kim loại nặng rồi nhưng không kiếm đâu ra tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam để mà so sánh. Có ai có hoặc biết chỗ có không, giúp mình với. Mình cám ơn rất nhiều.

Các kim loại nặng mình đang làm có: Mn, Cu, Pb, Zn, Cd và Hg.
 

Facebook

Top