What's new

Thắc mắc về cơ chế thụ tinh

trứng bị ức chế ở trung kì giảm phân 2, sau khi tinh trùng xâm nhập vào thì nói mới giải ức chế ở trung kì giảm phân 2, a chị có biết vì sao lại thế ko ạ giải thích giúp em với, khi mà tinh trùng xâm nhập vào nó xảy ra các cơ chế gì để giúp trứng hoàn thành nốt giảm phân???(y)
 

Facebook

Top