What's new

nhờ các anh chị lấy giúp dùm bài báo

carnation

New member
Chào các anh chị trong diễn đàn,
các anh chị có thể lấy giúp dùm em bài báo này:
"
Z. Naturforsch. 60 c, 813-820 (2005)
(Bioactive Saponins from Astragalus suberi L. Growing in Yemen)


Em cần gấp lắm

Em cám ơn các anh chị rất nhiều
 

Facebook

Top